Dnes je sobota, 13.7. 2024 (Markéta)
co bylo

Tyto stránky jsou zastaralé, prosím přejděte na nové kliknutím SEM.

Podzimní školka „HELP“

O víkendu 12. – 14. října 2012 jsme se společně setkali ve Svitavách, kde nás mile přivítali a pohostili na své faře. Každý z nás dostal kolíček se svým jménem a poté jsme se přesunuli do modlitebny. Zde jsme si poslechli impulz Zuzany Ryšavé na téma naší školky: „HELP“. Po impulzu následoval přesun do tělocvičny tamějšího gymnázia, kde jsme spali. Pod vedením Terezy Ryšavé jsme si tu zahráli pár zábavných seznamovacích her.

Další na programu pak byla bojovka, při které nám počasí příliš nepřálo, ale i tak jsme si ji užili. Rozdělili jsme se do pěti skupin zhruba po devíti lidech, každá skupina měla svůj název (ty už si ale nepamatuju). V každé skupině jsme měli svůj znak, který jsme rozstříhali na díly a každý dostal své tři kousky, tyto kousky v podstatě znázorňovaly naše životy. Každá skupina měla za úkol sestavit znak jiného družstva (které nám bylo určeno), tudíž každá skupina někoho honila a někým byla honěna. Rozeznávali jsme se mezi sebou pomocí začátečních písmen našeho družstva, které jsme měli nalepené na zádech. Po bojovce byl zakončen den a rozešli jsme se, někteří šli spát a pro ostatní byla připravena čajovna, kde jsme si povídali, hráli bang a samozřejmě pili čaj.

V sobotu jsme se šli nasnídat do školní jídelny, která se nacházela pod tělocvičnou. V 8:15 jsme se sešli na faře v modlitebně, kde byl ranní impulz a zajímavá přednáška Jana Soběslavského o Diakonii. Poté následovaly dílny: divadelní, fotografická, výtvarná, příprava bohoslužeb a hrabání listí, to je doufám vše. V divadelní dílně si pro nás připravili vtipné představení (na téma HELP samozřejmě), ve fotografické se snažili zachytit různé situace (např: spokojeného pána, veselé dívky, tančící pár, nazlobenou paní, stydlivého chlapce a HELP) a ve výtvarné dílně vyráběli tašky, které si poté sami ocenili a výtěžek šel jako příspěvek na výstavbu chráněného bydlení. Potom jsme se odebrali do jídelny, kde pro nás byl připraven oběd. Po obědě jsme se vrátili zpátky na faru, kde proběhly volby do SOMu, takže nyní jsou v SOMu tito zvolení lidé: Jirka Lukl, Radek Fér, Tereza Ryšavá,Daniela Chalupníková, Jan Dědič, Martina Kadlecová a jako zástupci byli zvoleni: Zuzana Ryšavá, Petra Chladilová a Pepina Smetanová. Po psychicky vyčerpávajících volbách jsme si mohli vybrat mezi třemi sportovními programy: procházkou, fotbalem, nebo volejbalem. Kolem páté následovalo odpolední ztišení a po té ukázky z dílen zakončené prezentací, která byla určena Jakubovi Ryšavému, týkala se jeho pomoci a dlouholetého členství v SOMu, bylo to poděkování za to, že pro nás tak dlouho a vytrvale chystal různé školky, výlety, SOM CUPy a podobné akce. Večer jsme pak šli na koncert Jamese Harriese, který, jak mi mnozí z vás řekli, sklidil velký úspěch. Také by bylo dobré se zmínit o tom, že to byl benefiční koncert na podporu Diakonie ČCE. Později jsme se opět někteří sešli v čajovně.

V neděli ráno se udělalo hezky a vysvitlo sluníčko, škoda, že už jsme museli odjet. Bohoslužby měl tamější farář Filip Keller a do bohoslužeb byla vložena naše divadelní dílna. Po bohoslužbách jsme se sešli za kostelem a společně jsme se rozloučili a šli na nádraží, teda alespoň valná většina. Myslím, že jsme si všichni školku moc užili a doufám, že se všichni a i ti kteří na téhle školce být nemohli, zase sejdeme na příští školce.

Hanka